Kim są Trudni?

 To nasi podwładni, przełożeni, współpracownicy, klienci, podwykonawcy. Chcemy im służyć swoimi kompetencjami, czasem, zaangażowaniem, ale w rezultacie dochodzi do nieporozumień, napięć, konfliktów. „Trudni” nie dostrzegają naszych dobrych intencji i odrzucają oferowaną im pomoc, albo przeciwnie wykorzystują naszą spolegliwość i nadużywają swej pozycji, by naszym kosztem realizować
własne cele.  Czy możemy wpływać na ich sposób bycia, zakres wymagań, stosunek do łączących nas spraw lub na osobiste relacje z nimi? Na pewno możemy wpływać na samych siebie. Możemy przyjmować takie postawy, które sprzyjają osiągnięciu porozumienia. Pamiętajmy, że personel każdej instytucji, do której zgłasza się klient jest stroną odpowiedzialną za całokształt wzajemnych relacji; każdy przełożony ponosi odpowiedzialność za jakość relacji ze swymi podwładnymi; człowiek świadomy czuje się odpowiedzialny za jakość relacji ze swym otoczeniem. Bierzmy więc sprawy we własne ręce!

Jeśli obsługują Państwo ludzi trudnych i sami bywają trudnymi rozmówcami, zapraszam do wspólnej pracy nad poprawą osobistych umiejętności radzenia sobie w złożonych okolicznościach. To nauka osiągania porozumienia w różnorakich sytuacjach zawodowych.

Warsztaty dwu- lub jednodniowe, spotkania indywidualne, prezentacje konferencyjne to możliwe formy współpracy. Mogą one być realizowane w miejscu i czasie dogodnym dla Państwa wg wspólnie ustalonego zakresu tematycznego lub w Centrum Szkoleniowym BOMIS w Poznaniu.

 

Standardy zawodowe

banerbaner

Rejestr Instytucji Szkoleniowych WUP w Poznaniu nr 2.30/00127/2007

Akredytacja Ministerstwa Edukacji Narodowej